​​​​​​​
“Samen met het team
werk ik op het ritme
van innovatie &
duurzaamheids-
​​​​​​​verbetertrajecten.”
Fleur Groenewege, duurzaamheidscoördinator

In gesprek met Fleur Groenewege, duurzaamheidscoördinator Visser & Smit Bouw.

Het is een nieuwe functie binnen Visser & Smit Bouw. Ze combineert werken en leren, en werkt vanuit het gedachtegoed dat we maar één wereld hebben, waar we zuinig en duurzaam mee moeten omgaan. “Als we het leefbaar willen houden voor onszelf, onze kinderen en willen blijven bouwen, dan moeten we andere keuzes maken”, aldus Fleur. Zeer toepasselijk, spreek ik met haar vanuit de keet op de Maasvlakte met een prachtig uitzicht op de duinen en windmolens.
​​​​​​​

Fleur vertelt: “Op dit moment werk ik één dag in de week in de werkvoorbereiding. Ik wil mezelf technisch beter onderbouwen. Daarnaast buig ik me twee dagen in de week over duurzaamheidsvraagstukken. En dan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Van materiaalkeuzes, tot de manier van presenteren, tot het verwerken van nieuwe innovaties, eigenlijk alles wel. Al is er maar de kleinste gedachte of mogelijkheid dat we het misschien duurzamer kunnen maken, dan ga ik het uitzoeken. Ik bekijk of we de juiste mensen ervoor hebben en laat bereken of het echt duurzamer is.”

Samenwerking
Duurzaam ondernemerschap is de basis van elke gezonde onderneming. Het is ook steeds vaker een randvoorwaarde en of zelfs een onderscheidend gunningscriterium in tenders en projecten. Samen met collega’s Lisette Barels, werkvoorbereider en Marcel Romein, commercieel manager werken ze aan duurzaamheidsvragen die voortkomen uit de tenderaanvragen. Fleur: “We weten elkaar goed te vinden en aan te vullen. Ook vanuit engineering is er een werkgroep gestart voor het opstellen van een duurzaamheidsplan voor de engineering. Daarnaast zien we steeds meer initiatieven ontstaan van collega’s die vanuit een eigen, intrinsieke motivatie bezig zijn met duurzaamheid. Er liggen ook nog zoveel kansen. Als we deze samen oppakken, dan maken we sneller stappen voorwaarts.”

Opdrachtgevers met zicht op de toekomst
“De uitdaging zit hem steeds minder in de initiatieven en ideeën, maar eerder in het doorontwikkelen en testen. Als een opdrachtgever hiervoor wil betalen, dan is eigenlijk alles mogelijk, maar dat is niet altijd het geval. Om duurzaam te kunnen bouwen, heb je dus ook opdrachtgevers nodig die mee willen. Gelukkig zien we dat steeds meer opdrachtgevers ook scherp kijken naar de milieu-impact en de (verre) toekomst van hun gebouwen en dat ook meenemen in de uitvraag. Dit merken we vooral in de industrie. Daar komen op dit moment de meest gerichte vragen over duurzaamheid vandaan. Onze opgedane kennis nemen we vervolgens mee in de utiliteits- en hoogbouw.”

Onze koers
“We willen vooral voorop lopen, de kennis in huis halen en ook expertise van onze VolkerWessels zusterbedrijven inzetten. Uiteraard zetten ook wij de standaard oplossingen in: laadpalen, elektrische auto’s, emissievrij bouwen etc. Maar we willen verder dan dat. Bijzonder is de ontwikkeling onze duurzaamheidsdatabase. Vanuit de tenders hebben we al veel vraagstukken uitgewerkt. De opgedane kennis ‘zweefde’ vervolgens door de organisatie. Bij een nieuwe tenderaanvraag moest je de kennis, opties en verhalen steeds opnieuw ophalen. Hier hebben een efficiëntieslag in gemaakt en alle informatie in één duurzaamheidsdatabase verwerkt, die voor iedereen helder en beschikbaar is. In de database verwerken duurzame leveranciers, producten en materialen, een manier van berekenen, een manier van aanpak of codering. Focus binnen de database ligt op het materieel en materiaal, social return en biodiversiteit.”
“In het Noorden van het land ligt de focus van Visser & Smit Bouw meer op industriële projecten in het buitengebied, waar je minder rekening hoeft te houden met stikstof. Ze zijn daar meer bezig met afvalverwerking, emissievrij werken op de bouwplaats en materialisatie. Zo kunnen we de database vanuit een breed marktperspectief vullen.”

Kansen in de bouw
“Ik zou het fijn vinden als we flexibeler nadenken over duurzaamheid. Duurzaamheid gaat mijn inziens niet alleen over milieu. Het gaat over innovatief denken, hoe we zaken anders kunnen oplossen. Binnen Visser & Smit Bouw speelt dit zeker. Hoe kunnen we alternatieven aanbieden, slimmer en sneller uitvoeren? Het is  een laagdrempelige organisatie, waar je alles aan iedereen kan vragen. Het maakt niet uit of je een stagiaire of de directeur bent. Dat maakt het makkelijker om duurzame verbetertrajecten op te zetten en uit te voeren.”
“Volgend jaar september hoop ik mijn studie af te ronden. Op dit moment wissel ik mijn werk bij Visser & Smit Bouw af met het studentenleven. Na mijn studie hoop ik in vaste dienst te komen en de omschakeling te maken naar een vast ritme van bouw, innovatie & duurzaamheidsverbetertrajecten.”

img1