volker energy solutions hoogspanning
Collega's aan het woord
volker energy solutions collega meetverantwoordelijke onderhoud en storingen

Daniel is meetspecialist bij Volker-ES 

Daniel is één van de meetspecialisten bij Volker Energy Solutions: “Wij worden ingezet bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Mijn hart gaat echt sneller kloppen bij situaties die voorkomen als 'het donker' wordt. Met de meetwagen kunnen wij zeer nauwkeurig de foutplaats lokaliseren en precies vertellen waar gegraven moet worden om de stroom weer door de kabel te laten vloeien. Geen dag is hetzelfde en geen situatie is gelijk”.

Onze collega's vertellen over het belang van veiligheid

Veiligheid staat bij ons altijd nummer 1. Wij willen dat iedereen elke dag weer veilig en gezond thuis komt. Het kan op papier allemaal mooi voor elkaar zijn, maar het komt neer op ons gedrag in de praktijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij iedereen:  voorbeeldgedrag, het volgen van richtlijnen, het elkaar aanspreken. Onze CEO en verschillende collega's vertellen hierover in dit filmpje.
Media player
volker energy solutions kantoor engineer

Wat doe je als engineer bij Volker-ES

Alls Engineer hoogspanning ben je technisch verantwoordelijk voor de engineering van uitdagende hoogspanningsprojecten. Je benut jouw technisch inzicht om een effectieve vertaalslag van functioneel ontwerp naar uitvoerbare projectplannen te maken. Ook verzorg je de technische documentatie en uitvoerings-stukken. Je werkt graag volgens de Systems Engineering methodiek. Bij dreigende knelpunten grijp je snel en slagvaardig in, bijvoorbeeld door alternatieve oplossingen in kaart te brengen en die te presenteren. 
volker energy solutions kantoor rotterdam

Volker Energy Solutions
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

volker energy solutions projecten

Voor meer Volker Energy Solutions: