We willen in control zijn op alle vlakken. Wat ik heel leuk vind is verschillende werelden bij elkaar brengen en te kijken wat de verbinding is.

Tanisha - Cloud Governance Engineer

ITBV

We willen in control zijn op alle vlakken. Wat ik heel leuk vind is verschillende werelden bij elkaar brengen en te kijken wat de verbinding is.

Tanisha - Cloud Governance Engineer

ITBV

Tanisha is cloud governance engineer bij VolkerWessels ITBV en samen met het Cloud Competence Team verantwoordelijk voor het opzetten en configureren van de nieuwe VolkerWessels Cloud. Hierbij is de opzet van goed bestuur een belangrijke pijler. Het Cloud Competence Team (CCT) is onderdeel van de afdeling Projecten & Architectuur van ITBV.  

Van complex naar concreet 

Tanisha is samen met haar collega’s van het CCT de 'onderwater' infrastructuur voor VolkerWessels aan het automatiseren. 'Door de nieuwe infrastructuur kunnen we efficiënt omgaan met alle Azure cloud resources. Dit doen wij natuurlijk op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier: future proof en fit for purpose. 

We willen in control zijn op alle vlakken zodat de resources nuttig en veilig ingezet kunnen worden ten behoeve van de business. Door het opstellen van een Cloud Control Framework -een CCF- kunnen we complexe materie in concrete doelen omzetten. In een oogopslag wordt duidelijk waar je aan werkt en waar je controle over wilt hebben.' 

De lijmlaag voor goede sturing 

'Mijn rol is het invullen en continu verbeteren van het CCF, waarvoor ik de promotor ben binnen de organisatie en de verbindende factor voor andere kennishouders. Ik ben bruggen aan het slaan, soms door simpelweg de overleggen te faciliteren. Ook zorg ik dat de juiste mensen met elkaar in gesprek gaan en er besluiten genomen kunnen worden. Dat kan over hele simpele dingen gaan zoals definities en afkortingen, maar cruciaal om hierover eenduidigheid en goede afspraken te hebben.' 

De cloud heeft raakvlakken met alle lagen van het concern, daarom heeft Tanisha binnen de verschillende VolkerWessels werkmaatschappijen contact met stakeholders vanuit allerlei disciplines. 'Zo schakel ik bijvoorbeeld met change managers voor het administreren van processen, maar ik werk ook samen met de cloud architecten en security managers. Ik ben dan niet voor de diep technische vragen maar meer voor de conceptuele werkwijzen of de processen daarachter. 

Ik zorg ervoor dat er besluiten genomen worden, we tot een goede rolverdeling komen en dat duidelijk is wie bevoegd is voor welke onderdelen. Verder heb ik ondersteuning van onze partner Microsoft om het cloud governance stuk steeds verder te ontwikkelen. Uiteindelijk wordt het CCF dat ik opzet de lijmlaag die alle componenten van de cloud omgeving aan elkaar verbindt en zo draagvlak creëert voor een goede sturing.' 

‘Verschillende werelden bij elkaar brengen’ 

Tanisha heeft niet altijd in de IT gezeten. In Suriname heeft zij de bachelorstudie Mijnbouw en Geologie afgerond. Na een tijdje als drill en blast engineer bij een goudmijnbouwbedrijf te hebben gewerkt, kwam zij naar Nederland voor de masterstudie Planologie aan de UvA.  

'Ik woonde in die tijd in Amsterdam en na het afronden van mijn studie, ben ik gaan werken in Nijmegen bij een stedenbouwkundig planbureau. Die afstand vond ik op een gegeven moment te ver. Dat was voor mij een praktische reden om een carrière switch te maken. Ik heb altijd wel iets met IT gehad, ik heb dat vooral in m’n omgeving steeds meegekregen, eerst van m’n vader en later ook m’n partner.  

Met mijn multidisciplinaire achtergrond wilde ik niet diep de techniek in. Ik heb vooral gekeken wat IT mij te bieden heeft en wat ik IT te bieden heb. Wat ik heel leuk vind is verschillende werelden bij elkaar brengen en kijken wat de verbinding is. En dat kan bij ITBV, al helemaal in de rol van cloud governance engineer.' 

Storytelling 

Bij VolkerWessels zijn voor Tanisha volop mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. 'Wat ik graag beter wil leren is mijn standpunten verduidelijken wanneer er tegengas gegeven wordt of in gevallen waar ik geneigd ben alle belanghebbenden tevreden te stellen en daardoor mijn eigen mening verzwak. 

Ook lijkt het me nuttig om mijzelf te ontwikkelen op het gebied van storytelling. Dat zal de ietwat complexe kant van het verhaal achter cloud governance versterken. Om zo meer zichtbaarheid en vooral samenwerking met de overige teams binnen VolkerWessels te creëren. De promotie van de werkwijze met het CCF is nog wel nodig en daar kan ik wel wat steun bij gebruiken.' 

Betrokken werkgever 

Dat VolkerWessels een betrokken werkgever is, kan Tanisha beamen. 'Er wordt zeker rekening gehouden met je behoeften en persoonlijke situatie. Zo werd in mijn geval geregeld dat ik überhaupt kon starten als employee met een kennismigrantenvisum, en daarna als staatsburger ook een soepele overname had. Daar heb ik naast de administratieve kant overigens nooit iets van gemerkt, omdat ik er vanaf het begin al gewoon bij hoorde.' 

Volg ons op

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Maak een JobAlert aan en ontvang een melding per mail
wanneer er nieuwe vacatures zijn!