VSB_Stijn51920x700

Stijn Mars, Bouwtechnoloog en werkvoorbereider

"Ik vind het erg interessant om vanuit techniek slimme dingen te bedenken en samen iets tastbaars neer te zetten."


Mijn naam is Stijn Mars, ben 26 jaar. Gedurende mijn studie bouwkunde heb ik meerdere keren met veel plezier stage gelopen bij Visser & Smit Bouw. Na mijn afstuderen, was het voor mij dan ook geen moeilijke keuze en wilde ik graag starten als trainee bij Visser & Smit Bouw.


In het traineeship doorloop je eigenlijk een bouwproces in omgekeerde volgorde 

Nadat ik 2 weken op de afdeling Informatie, Digitalisatie & Technologie heb meegewerkt, ben ik daarna gestart in de uitvoering op een project in Den Haag, daar waar ik tijdens mijn opleiding al stage had gelopen. Ik vond het erg leuk om weer betrokken te zijn bij dit project. Daarna heb ik een half jaar op de Werkvoorbereiding van een project in Amsterdam gewerkt en afsluitend in het voortraject, op de afdeling Bouwtechnologie & Cost Engineering op de vestiging in Rotterdam. In het traineeship doorloop je dus eigenlijk het bouwproces in omgekeerde volgorde (van uitvoering naar Bouwtechnologie & Cost Engineering) waardoor je iedere keer je volgende klant bent als het ware, super leerzaam! 

Een groot voordeel van het doorlopen van het traineeship is dat je de hele organisatie, haar processen en de mensen van binnenuit goed leert kennen. Op iedere afdeling is er ruimte om je te ontwikkelen, zo stel je leerdoelen vast in het  startgesprek, worden de resultaten in het eindgesprek besproken en neem je deze bagage weer mee naar de volgende afdeling. Wat ik gaaf vind is dat het traineeship bij Visser & Smit Bouw geen vastgelegd programma is en dat je die, in overleg, volledig zelf vorm kan geven naar je focusgebieden en ambities. Hierdoor kan je echt het maximale uit het traject halen. 


img1

Het raakvlak tussen de techniek en het proces vind ik interessant

Mijn ambitie ligt bij de grote en complexe utiliteitsbouwprojecten. Met name in de ruwbouw. In mijn traineeship heb ik ontdekt dat ik zowel het voortraject als de realisatiefase erg interessant vind en het liefst betrokken ben op het raakvlak tussen enerzijds de techniek en anderzijds het proces. In de laatste periode van het traineeship ben ik betrokken geweest bij de verwerving van een project. Toen daar de eerste stap voor gezet was heb ik de kans gekregen om bij het project betrokken te blijven in een soort combifunctie waarin ik in het voortraject betrokken ben als Bouwtechnoloog en binnen het project doorloop in de realisatiefase als Werkvoorbereider. Het mooiste vind ik om in teamverband naar hetzelfde doel toe te werken en iets tastbaars neer te zetten. Ik hoop mij in de komende jaren verder te kunnen ontwikkelen op zowel technisch als bedrijfskundig vlak en op die manier stappen te zetten binnen de organisatie. 


Complixiteit bepaalt de identiteit van Visser & Smit Bouw

In mijn familie- en vriendenkring merk ik dat Visser & Smit Bouw nog niet de bekendheid heeft die het verdient. Als ik een aantal gebouwen opnoem die door ons zijn gerealiseerd, dan komt er al snel een "oh, maar dat gebouw ken ik wel" moment. Dan leg ik uit dat het realiseren van complexe bouwprojecten het wezen van Visser & Smit Bouw in sterke mate bepaalt. Naast de open cultuur en de platte organisatie, spreken die complexe utiliteitsprojecten mij aan en ik hoop dan ook nog lang mijn carrière bij Visser & Smit Bouw te mogen voortzetten.
Visser & Smit Bouw - Rotterdam
Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam
+31 10 313 10 00


Visser & Smit Bouw - Amsterdam
Tupolevlaan 97, 1119 PA Schiphol-Rijk
+31 20 696 68 86

Visser & Smit Bouw - Groningen
Gotenburgweg 50, 9723 TM Groningen
+31 50 549 54 95