VSB_Stijn51920x700

Stijn Mars, Trainee
"Ik vind het erg interessant om vanuit techniek slimme dingen te bedenken en samen iets tastbaars neer te zetten."


Mijn naam is Stijn Mars, ben 25 jaar. Tijdens mijn MBO en HBO opleiding bouwkunde heb ik met veel plezier stage gelopen bij Visser & Smit Bouw. Vorig jaar, na mijn afstuderen, was het voor mij dan ook geen moeilijke keuze en wilde ik graag starten als trainee bij Visser & Smit Bouw.

In mijn traineeship doorloop ik eigenlijk een bouwproces in omgekeerde volgorde 

Nadat ik 2 weken op de afdeling Informatie, Digitalisatie & Technologie heb meegewerkt, ben ik daarna gestart in de uitvoering op een project in Den Haag, daar waar ik tijdens mijn opleiding al stage had gelopen. Erg leuk om weer betrokken te zijn bij dit project. Daarna heb ik een half jaar bij de werkvoorbereiding op een project in Amsterdam gewerkt en inmiddels ben ik gestart op de afdeling bouwtechnologie op de vestiging in Rotterdam. In mijn traineeship doorloop ik dus eigenlijk een bouwproces in omgekeerde volgorde, van uitvoering naar bouwtechnologie & cost engineering (nB.: in mijn traject is het ontwerp gecombineerd met bouwtechnologie maar in de basis is het eerst de ontwerpafdeling en afsluitend bouwtechnologie).

Wat ik erg leuk vind is dat je via het traineeship het bedrijf, haar processen en de mensen goed leert kennen. Op iedere afdeling is er ruimte om je te ontwikkelen, zo stel je leerdoelen vast in het  startgesprek, worden de resultaten in het eindgesprek besproken en neem je deze bagage weer mee naar de volgende afdeling. ls trainee ben je zelf verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en krijg je daar waar nodig begeleiding.
img1

Als trainee ben je zelf verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en krijg je daar waar nodig begeleiding

Je draait mee als volwaardige collega. Door op alle afdelingen mee te werken, weet je beter wat collega’s van elkaar nodig hebben en welke vragen je moet stellen, zodat je hier op kunt inspelen door vooruit te denken. Zo leer je goed samenwerken.

Technische maakbaarheid vind ik interesssant

Mijn ambitie ligt bij de grote en complexe utiliteitsprojecten. Vooral de ruwbouw vind ik erg interessant. Ik heb nog geen keuze gemaakt, maar werkvoorbereiding en uitvoering hebben mijn voorkeur.! De dynamiek van het werken in een projectteam spreekt mij erg aan, ik vind het erg interessant om vanuit de techniek slimme dingen te bedenken en samen iets tastbaars neer te zetten. Ook de commerciële kant, zoals het afsluiten van inkoopcontracten en risicobeheersing staat nog hoog op mijn lijstje. Ik hoop in de toekomst een rol als projectleider te kunnen vervullen, waarin ik binnen een mix van deze elementen kan functioneren.

Complixiteit bepaalt de identiteit van Visser & Smit Bouw
In mijn familie- en vriendenkring merk ik dat Visser & Smit Bouw nog niet de bekendheid heeft die het verdient. Als ik een aantal gebouwen opnoem die door ons zijn gerealiseerd, dan komt er al snel een ‘"oh, maar dat gebouw ken ik wel" moment. Dan leg ik uit dat het realiseren van complexe bouwprojecten het wezen van Visser & Smit Bouw in sterke mate bepaalt. Naast de open cultuur en de platte organisatie, spreken die complexe utiliteitsprojecten mij aan en ik hoop dan ook nog lang mijn carrière bij Visser & Smit Bouw te mogen voortzetten.

Visser & Smit Bouw - Rotterdam
Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam
+31 10 313 10 00


Visser & Smit Bouw - Amsterdam
Tupolevlaan 97, 1119 PA Schiphol-Rijk
+31 20 696 68 86

Visser & Smit Bouw - Groningen
Gotenburgweg 50, 9723 TM Groningen
+31 50 549 54 95