Sterk Techniekonderwijs Twente

De vraag naar technisch geschoolde jongeren neemt toe. Voor Twente geldt dat in het bijzonder, omdat hier de zwaar vertegenwoordigde maakindustrie te maken heeft met groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Sterk Techniekonderwijs Twente (STO Twente) slaat de praktische brug tussen onderwijs en bedrijfsleven om bijvoorbeeld de instroom van leerlingen naar technische bedrijven te bevorderen.
Sterk Techniekonderwijs is een landelijk initiatief, waarvoor het rijk veel geld beschikbaar heeft gesteld. Een flink aantal bedrijven en scholen is al aangehaakt. STO Twente heeft vijf subregio’s. De Groot Vroomshoop haakte aan bij Almelo e.o. Vanuit HRM is Wendy vertegenwoordigd, vanuit de directie zijn dat Gerard en Wim.

Een logische stap
De Groot Vroomshoop vervult binnen het bedrijfsleven graag een initiërende en aanjagende rol. Wij wachten niet af en zorgen ervoor dat er afstemming is tussen wat wij nodig hebben in de praktijk en wat leerlingen weten en kunnen. Het gat tussen de praktijkvraag en het onderwijsaanbod is bij ons niet zo groot. Wel hebben we te maken met de groeiende krapte. Wij zoeken net als heel veel andere technische bedrijven naar talent en vakmanschap. Hoe zorgen we ervoor dat zij kiezen voor ons mooie bedrijf? Voor ons een motivatie actief mee te doen binnen STO Twente.

Kies voor techniek!
Wij faciliteren docentenstages, zodat docenten zelf ervaren wat wij leerlingen te bieden hebben en naar wie en wat we op zoek zijn. Collega’s geven gastlessen op scholen, organiseren rondleidingen en hebben natuurlijk stageopdrachten, leer-en werkplekken. We zijn een Erkend Leerbedrijf. Maar er moet ook iets aan de voorkant gebeuren. Techniek is zo mooi, zo veelzijdig en continu in ontwikkeling. Wij willen jongeren enthousiast maken en bewust laten kiezen voor een opleiding én carrière in de techniek. Een als het aan ons ligt in de houtbouw natuurlijk.


Ervaringen delen
Wie ons bedrijf bezoekt -we hebben productiehallen in Vroomshoop, Rijssen en Enschede- is ongetwijfeld onder de indruk. Coronamaatregelen dwingen ons creatieve manieren te vinden om met jongeren, scholen en bedrijven met dezelfde uitdagingen in contact te blijven. Bel ons om te vragen naar onze ervaringen en aanpak. Transparantie en kennisuitwisseling helpen iedereen vooruit.


Het volledige artikel is te lezen in het Ondernemers Magazine, klik hier.

Volg ons op